* v případě celodenního deště je areál uzavřen
* poslední vstup asi hodinu před uzavřením

Jako klub 1.DGC oficiálně pořádáme turnaje v rámci Českého minigolfového svazu.
V tyto termíny je hřiště pro veřejnost uzavřeno. Můžete nás však navštívit za účelem podpory, i se případně přiučit techniky profesionálních hráčů.

Letošní turnaje budou probíhat v termínech:
6. Open Turnaj - 3. 6. 2017
KP + II liga - 4. 6. 2017

Pro hromadné skupiny např. ze škol je možno domluvit otevření i mimo provozní dobu.

Naše sportoviště usiluje o získání certifikátu CQ - Českého systému kvality služeb. Tato aktivita je podporována Ministerstvem místního rozvoje České republiky a náš spolek má vyškoleného jednoho trenéra kvality I. stupně (viz certifikát CSKST 000751 níže). Jakoukoliv připomínku ke kvalitě námi poskytovaných služeb: provozování sportovišť - minigolfu, petangue a badmintonu; provozování bufetu rychlého občerstvení a souvisejících bezplatných služeb - posezení v areálu, sociální zařízení a wi-fi připojení; ať už se jedná o negativní podněty nebo pochvalná sdělení, oznamte prosím na e-mail: 1.dgc_bph@post.cz nebo akutně na telefon +420 731 171 344. Vzhledem k převažujícímu zaměření našeho spolku na sportovní minigolf obsluhují naše sportoviště dobrovolníci z řad našich členů, proto prosíme o shovívavé hodnocení jejich převážně neplacené práce. Nicméně každá připomínky může vést ke zlepšení a napravení nedobrého stavu. Děkujeme za spolupráci.

Školení trenérů bylo financováno v rámci integrovaného operačního programu, projekt "Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR".

Certifikát zde